Animatie: hoe word je weer relevant voor je klant

Satori!-groep bv
Burg. van Roijensingel 6
8011 CS Zwolle
038 303 01 44
Satori, adviesbureau voor strategische vraagstukken. Verbindt organisaties en hun klanten.

Luisteren

Satori faciliteert het voeren van de dialoog tussen medewerkers, klanten, experts en tussen medewerkers onderling om tot inzichten te komen.

Leren

Satori helpt medewerkers de inzichten te vertalen naar verbeteracties zodat deze toegepast kunnen worden in de (marketing)strategie.

Reageren

Inzichten zijn alleen nuttig wanneer er naar wordt gehandeld. Satori helpt met het activeren van inzichten binnen de organisatie.

homecontent swing