Wat is woongenot?
Zijn kijkers ook kopers?
Wat bepaalt onze winkelvoorkeur?
Wat is de rol van de dealer in het aankoopproces?
Vinden we het lekker of makkelijk?
Hoe kun je vertragingen leuker maken?

360 graden workshop

360° workshop

Een 360° workshop is een workshop waarin samen met medewerkers die bij het project zijn betrokken alle externe kennis die tijdens een Interactief Klantpanel, Klantarena of Klantsafari is opgedaan, wordt vertaald in verbeteracties. Ook kunnen de signalen die vanuit het Salessignaal naar voren zijn gekomen, worden meegenomen tijdens een 360° workshop. 

Omdat de medewerkers zelf tot deze inzichten en conclusies komen, is draagvlak voor de verandering gegarandeerd. 

 

360° klantbeeld

In jouw organisatie zijn wellicht nog andere onderzoeksgegevens, een concurrentieanalyse of gegevens van wat de klant over je organisatie zegt op de diverse social media aanwezig. Door de conclusies hiervan mee te nemen tijdens een 360° workshop worden alle gegevens samengebracht en ontstaat een 360° klantbeeld. 

 

 

Nieuwsbrief

Laat je inspireren en informeren als het gaat om marketing, klantwaarde en oprechte klantgerichtheid.

 

 
 
Bekijk verzonden nieuwsbrieven
 
Wil je meer weten?

038 - 303 01 44 Contactformulier