Vinden we het lekker of makkelijk?
Wat bepaalt onze winkelvoorkeur?
Zijn kijkers ook kopers?
Wat is woongenot?
Hoe kun je vertragingen leuker maken?
Wat is de rol van de dealer in het aankoopproces?

Klantwaarde borgen

Nadat de klantinzichten zijn geduid, is het de taak van het managementteam om, geconfronteerd met de verbeteracties, deze te prioriteren. Op deze manier worden de verbeteracties op het hoogste niveau geborgd in de organisatie.

Nieuwsbrief

Laat je inspireren en informeren als het gaat om marketing, klantwaarde en oprechte klantgerichtheid.

 

 
 
Bekijk verzonden nieuwsbrieven
 
Wil je meer weten?

038 - 303 01 44 Contactformulier