Wat is de rol van de dealer in het aankoopproces?
Vinden we het lekker of makkelijk?
Wat bepaalt onze winkelvoorkeur?
Zijn kijkers ook kopers?
Wat is woongenot?
Hoe kun je vertragingen leuker maken?

Het verhaal van... Rieuwerd Buitenwerf, algemeen directeur bij het Nederlands Bijbelgenootschap

Welke visie heeft het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG)?
“Wij willen de Bijbel dichtbij brengen. De Bijbel is de kern van het bestaan van onze verenging. Wat we doen is vierledig. We vertalen de Bijbel uit het Oudgrieks en Hebreeuws naar begrijpelijke teksten. Daarnaast verspreiden we de boodschap van de Bijbel, onder andere via boeken en het internet. We helpen mensen ook bij het begrijpen van de Bijbel. Tenslotte financieren we Bijbelvertaalwerk in het buitenland. Op deze manier bevorderen we het gebruik van de Bijbel in binnen- en buitenland. Ons doel is dat mensen in hun eigen taal aan de slag kunnen met de Bijbel.”


Wat speelt er in uw branche?
“We zijn een vereniging met een groot ledenaantal, maar maatschappelijk gezien verandert er veel. Allereerst hebben alle verenigingen en stichtingen het moeilijk leden en vrijwilligers aan hun organisatie te binden. Daarbij komt dat wij te maken hebben met ontkerkelijking. De belangstelling voor de Bijbel neemt af. Het NBG bestaat dit jaar 200 jaar. Wij willen daarom dit jaar extra laten zien dat wij een hele eerbiedwaardige organisatie zijn.”


Waar ligt u op zakelijk gebied wakker van?
“De maatschappelijke situatie waarin wij als organisatie opereren. Ik lig er niet letterlijk wakker van, want wij kunnen er weinig tegen doen. Met de nieuwe strategie, die we samen met Satori hebben ontwikkeld, kunnen we er wel voor zorgen dat we als NBG bestaansrecht houden.”

 

Wat is uw ambitie?
“We vieren dit jaar ons jubileum, we publiceren de Bijbel in Gewone Taal en hebben dus een nieuwe strategie ontwikkeld. Ik zou graag zien dat deze initiatieven er aan bijdragen dat mensen de Bijbel zien als boek van deze tijd, als iets waarmee je aan de slag kunt. De Bijbel leeft. Ik hoop dat mensen dat ervaren.”

 

Hoe verloopt de samenwerking met Satori?
“Met het strategietraject hebben we goede stappen gezet. We hebben samen met Bert Flierman de huidige maatschappelijke situatie geëvalueerd. Daarbij hebben we gekeken naar: Waarin zit de meerwaarde van het NBG voor onze donateurs en Bijbellezers? We hebben een aantal klantenpanels gehouden. Satori heeft ons goed geholpen om een meer klantgerichte organisatie te worden. Op die manier zorgen we ervoor dat onze diensten, producten en activiteiten aansluiten bij wat donateurs en Bijbellezers willen.”

 

Welke inzichten heeft het u opgeleverd?
“Het heeft ons het inzicht gegeven dat klantgerichtheid iets is wat je moet voelen. Het is niet altijd leuk, maar wel goed om met de werkelijkheid geconfronteerd te worden. Het levert je namelijk veel inzichten op. Tegelijkertijd zijn wij ook tot inzicht gekomen dat de trends die wij zien feiten zijn. Het is niet realistisch om te denken dat wij ervoor gaan zorgen dat mensen zich weer massaal gaan aanmelden bij de kerk.”

 

Hoe geeft het NBG daar verder invulling aan?
“Dit jaar brengen wij de Bijbel in Gewone Taal uit. De samenwerking met Satori heeft er onder andere toe geleid dat Arjanne van Dorp namens Satori nu bij ons gedetacheerd is om de Bijbel in Gewone Taal in de markt te zetten. Dat is een mooie samenwerking.”

 

Rieuwerd Buitenwerf
Geboortedatum: 31 december 1973
Functie & bedrijf: Algemeen directeur Nederlands Bijbel Genootschap
Hobby’s: Bijbelwetenschap, lezen, muziek maken (orgel, piano, basgitaar)

Nieuwsbrief

Laat je inspireren en informeren als het gaat om marketing, klantwaarde en oprechte klantgerichtheid.

 

 
 
Bekijk verzonden nieuwsbrieven
 
Wil je meer weten?

038 - 303 01 44 Contactformulier