Zijn kijkers ook kopers?
Wat is de rol van de dealer in het aankoopproces?
Wat is woongenot?
Vinden we het lekker of makkelijk?
Hoe kun je vertragingen leuker maken?
Wat bepaalt onze winkelvoorkeur?

Werkwijze

Satori helpt organisaties te denken vanuit de markt en de belevingswereld van de klant. De dialoog is een krachtig middel om medewerkers deze belevingswereld te laten zien en beleven. Luisteren naar en het in gesprek blijven met jullie klant geeft iedereen binnen jouw organisatie waardevolle inzichten en stellen je in staat oprecht klantgericht te zijn én klantgerichtheid centraal te stellen binnen jullie organisatie. We streven niet alleen naar bewustwording bij alle medewerkers maar ook naar implementatie van deze klantgerichtheid zodat iedereen binnen jullie organisatie hier naar handelt. Om klantwaarde te creëren en deze intern te borgen, maakt Satori gebruik van de Klantwaarde Cyclus. 

 

Klantwaarde Cyclus

De Klantwaarde Cyclus bestaat uit vier fases (je kunt op de afbeelding klikken voor een toelichting per fase). Kenmerk van de Klantwaarde Cyclus is dat de hele organisatie er bij betrokken is. Gezamenlijk (medewerkers en management) komt men tot waardevolle inzichten en vertaalt deze in concrete acties. Dus geen dikke rapporten maar directe slagkracht.

Creative Commons-Licentie

 

Self Adopt Principle

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren onder medewerkers, maakt Satori in al haar trainings- en advieswerk gebruik van het Self Adopt Principle. Wanneer medewerkers zelf ideeën en oplossingen mogen aandragen voor een probleemstelling worden zij vanuit zichzelf enthousiast over deze nieuwe ideeën. Het is vervolgens gemakkelijker een (gedrags)verandering binnen een organisatie door te voeren dan wanneer deze top-down wordt opgelegd. Het gebruiken van de Self Adopt Principle methode heeft veel voordelen. Zo is het draagvlak bij medewerkers voor de verandering groot. Doordat medewerkers zelf oplossingen aandragen, is er al draagvlak aanwezig. Een manager of directeur hoeft dit niet meer te creëren. Klik hier voor meer voordelen.

Nieuwsbrief

Laat je inspireren en informeren als het gaat om marketing, klantwaarde en oprechte klantgerichtheid.

 

 
 
Bekijk verzonden nieuwsbrieven
 
Wil je meer weten?

038 - 303 01 44 Contactformulier